Founded in 1905 Japanese Swords and Fittings GINZA SEIKODO

PRODUCT Tenpo Mizunoe Tora Satsuki Nigaku Sansen Haruaki Hogan (Kao)
Mt. Fuji and river

Published "Tosogu No Yuhinzufu Ⅱ" P78 NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu Certificate

Tenpo Mizunoe Tora Satsuki Nigaku Sansen Haruaki Hogan (Kao)
Mt. Fuji and river

Details

 • Height

  6.54cm

 • Width

  5.7cm

Tenpo Mizunoe Tora Satsuki Nigaku Sansen Haruaki Hogan (Kao)
Mt. Fuji and river

*SOLD OUT
Published "Tosogu No Yuhinzufu Ⅱ" P78 NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu Certificate

  • GINZA SEIKODO
   ZOOM
  • GINZA SEIKODO
   ZOOM
  • GINZA SEIKODO
   ZOOM
  • GINZA SEIKODO
   ZOOM