KATANA
FUJIWARA MASAHIRO
(OSUMI NO JO. HORIKAWA SCHOOL)

BLACK LACQUER SAYA UCHIKATANA KOSHIRAE
(TSUBA SIGNED SHOAMI SHIGETOKI)PRICE JP2,500,000-


N.B.T.H.K TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE


click here for details

KATANA
BIZENKOKUJU OSAFUNE KIYOMITSU
TENMON 19th AUG (1550)

SHU ISHIMEJI LACQUER SAYA
UCHIKATANA KOSHIRAE


SOLD OUT

N.B.T.H.K HOZON TOKEN CERTIFICATE  
 


click here for details
 
KATANA
NAGASONEOKISATO SHINTAN SAKU

SOLD OUT


N.B.T.H.K 26th JUYO TOKEN CERTIFICATEPUBLISHED "KOTETSU TAIKAN" P200,201

   
  


click here for details 
 
TACHI
YAMATO NO KUNI JU FUJIWARA KANEHISA


(CIRCA EARLY MUROMACHI)


PLEASE ASK FOR THE DETAILS


N.B.T.H.K 61st JUYO TOKEN CERTIFICATE   
    


click here for details 
 
TANTO
BIZENKOKUJU OSAFUNE SUKESADA SAKU
KOGI 2nd AUG (1556)

BLACK LACQUER SAYA AIKUCHI KOSHIRAEPRICE JP950,000-


N.B.T.H.K TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE     
2018.3.27 UP


click here for details