KATANA
FUJIWARA MASAHIRO
(OSUMI NO JO. HORIKAWA SCHOOL)

BLACK LACQUER SAYA UCHIKATANA KOSHIRAE
(TSUBA SIGNED SHOAMI SHIGETOKI)PRICE JP2,500,000-


N.B.T.H.K TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE


click here for details
 
TACHI
YAMATO NO KUNI JU FUJIWARA KANEHISA


(CIRCA EARLY MUROMACHI)


PLEASE ASK FOR THE DETAILS


N.B.T.H.K 61st JUYO TOKEN CERTIFICATE   click here for details 
 
TANTO
BIZENKOKUJU OSAFUNE SUKESADA SAKU
KOGI 2nd AUG (1556)

BLACK LACQUER SAYA AIKUCHI KOSHIRAEPRICE JP950,000-


N.B.T.H.K TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE


click here for details  
  
KATANA
KANENORI


(CIRCA TENBUN, MID 16c)


PLEASE ASK FOR THE DETAILS


N.B.T.H.K 48th JUYO TOKEN CERTIFICATE   click here for details